Meie konkurentsi
eelised:

 • 1
  On oma autod Euroopas – alates mikrobussist kuni eurotendi.
 • 2
  Oleme ametlik tolliesindaja Eestis.
 • 3
  Teostame kaupade kättetoimetamist alates 1 kg kuni 23000 kg
 • 4
  On hoidmiselaod Euroopas.
 • 5
  Sõlmitud otselepinguid ookeani- ja fiiderliinidega.
 • 6
  Töötame usaldusväärsete partneritega ja kontragentidega Euroopas ning Venemaal kõikides logistika ja tollivormistuse tüüpides.
 • 7
  Arendame individuaalseid projekte ja importkaupade tollivormistuse skeeme.
 • 8
  Võimaldame määrade ja tariifide paindlikku süsteemi.
 • 9
  Firmas on kogenud deklarandid Euroopas kõikide vajalikke dokumentide operatiivse vormistamise jaoks.
 • 10
  Vormistame Balti, Sankt-Peterburi, Sebeži, Smolenski, Kingisepa, Kaug-Ida, Moskva tollides.
 • 11
  Teostame imporditarne "võtmed kätte" alates kliendi uksest.
 • 12
  Meil on kogemus plokktarnete korraldamises.
Главная    Transporditeenused    Multimodaalsed veod

Multimodaalsed veod

Multimodaalsed veod Euroopast Venemaale –  see on mugav ja kasulik

Europiir Logistics OÜ ettevõte teostab kaubavedusid mitmete transportliikidega Venemaale (Sankt-Peterburg, Моskva ja teised regioonid) Euroopast, Ameerikast, Aasiast, Iraanist, Türgist ja mujalt maailmas. Kasulik ja mugav!

Multimodaalne, või otsene sega kaubavedu kujutab endast kaubavedusid mitmete transportliikidega. See on üks kõige keerulistematest kauba kättetoimetamise viisidest tarnijalt tellijale, mille täitmine nõuab iga spetsialisti, kes on hõivatud transport- ja logistikavaldkonnas, kogemust.

Samal ajal multimodaalsed veod – on üks kõige mugavatest ja atraktiivsetest kaubavedude viisidest keskmistele ja suurtele vahemaadele. Tavaliselt neid kasutatakse vajadusel vähendada lasti transpordikulusid, lasti kõige operatiivse kohaletoimetamise jaoks või kui teine vedamisviis ei ole kättesaadav. Selle vedamisliiki võtme-eelis – majanduslik efektiivsus.

Lasti multimodaalse vedamise iseloomulikud jooned:

 • lasti kättetoimetamisel kasutatakse mitu (vähemalt kaks) transportvahendite liiki;
 • tasumine ja kättetoimetamine toimub ühe veolepinguga kogu lasti veotee jaoks, sõltumata kaasatud transpordiliikide arvust ja ümberlaadimise punktide arvust;
 • vastutus õigeaegse lasti kättetoimetamise, samuti kõikide riskide eest, mis on seotud veoprotsessiga, pannakse ainult ühele ekspediitorile;
 • nõutakse sisse ühine läbiulatuv tariif kogu marsruudiketi pikkuses: alates lähtekohast sihtkohani.

Multimodaalsete vedude kõige sagedamad skeemid, mida teostatakse meie ettevõtte poolt:

 • Saatja – autotransport – lennujaam – autotransport – lennujaam – autotransport – saaja (ladu).
 • Saatja – autotransport – sadam – meretransport – sadam – autotransport – saaja (ladu).

Skeemid võivad olla ka keerukamad või veel lihtsamad, sõltuvalt lasti tüübist, veovahemaast ja asukoha lõppkohast, kättetoimetamise kiireloomulisusest ja kasutamistingimustest, samuti iga transportliigi eelistest ja puudustest. Kõik need tegurid võetakse arvesse kõige sobivama kombinatsiooni koostamisel multimodaalsete vedude täitmiseks. Just tänu sellistele vedudele tekkis võimalus toimetada laste “uksest ukseni”.

Europiir Logistics OÜ ettevõte võtab vastu laste multimodaalse veoks kaaluga alates 10 kg kuni 24 000 kg ja mahuga alates 0,1 m3 kuni 120 m3. Meie ettevõtte multimodaalsete vedudega töösuunad: Lõuna- ja Põhja-Ameerika, kogu Euroopa, Skandinaavia, Аasia, Тürgi, Iraan ja Venemaa.

Lasti ohutu ja kvaliteetse konsolideerimise jaoks on meie ettevõtte arsenalis ajutise hoidmise partnerlaod, mis asuvad erinevates Euroopa, Aasia, Ameerika jne regioonides, samuti ka oma tolliladu Eestis.

Kaupade ümberlaadimisel ühest transpordiliigist teisse tagame kvaliteetset ajutist ladustamist tolliladudes, milledel on kindlustuspoliisid.

Multimodaalsed veod Europiir Logistics OÜ: kvaliteedi ja usaldusväärsuse garantii

Europiir Logistics OÜ ettevõte – teie usaldusväärne partner väärtuslike lastide vedude korraldamise asjas üle kogu maailma.

Мe garanteerime:

 

 1. Teie vahendite säästmist

Multimodaalsete vedude tellimisel Venemaale (Sankt-Peterburg, Moskva ja teised regioonid) läbi meie ettevõtte säästate te oma raha. Teil ei tule maksta rohketele vahendajatele. Europiir Logistics OÜ – tellitud teenuste otsene täitja.

 1. Osutatavate teenuste kõrge tase

Meie spetsialistide meeskond  – see on oma asja professionaalid pikaajalise töökogemusega. Autovahendite juhid – ajaga katsetatud spetsialistid, kes suudavad iseseisvalt lahendada mitmeid probleeme rahvusvaheliste piiride ületamisel. Vee-ja autotranspordiga vedemiseks on otselepingud usaldusväärsete ettevõttetega.

 1. Kliendi ööpäevane teavitamine multimodaalsest veost Euroopast

Оperatiivselt teavitame kliente kõikidest jooksvatest kättetimetamise küsimustest. Lahendame probleeme ööpäeva mis tahes ajal. Mänedžerid on ühendusel isegi öösel.

 1. Lasti täieliku säilivuse või rahalist kompensatsiooni

Meie ettvõtte tegevus on kindlustatud ootamatute olukordade eest. Me kanname täielikku õiguslikku ja rahalist vastutust meile usaldatud lasti multimodaalse veo eest Venemaale (Sankt-Peterbur, Moskva ja teised Venemaa regioonid).

 1. Pakume täieliku teenuste kompleksi alates kauba sisseostust kuni selle kohaletoimetamiseni teie objektile.

Kõik, mida on Teil vaja, – teha tellimus meie mänedžerile. Tuginedes töö mitmeaastasele kogemusele välismaal, leiame me Teie jaoks usaldusväärset tarnijat ja korraldame kättetoimetamist  “uksest ukseni”.

 1. Võimalik on lasti vormistamine Sankt- Peterburi tollis.

Meie ettevõttel on loodud kontaktid tolliteenuste esindajatega Sankt-Peterburis, samuti oma  kvalifikatsiooni deklarantide koosseis vajalike dokumentide vormistamiseks Euroopas.

Tellida multimodaalset vedamist Euroopast Sankt-Peterburi (viide päringuvormile)

Pakume oma klientidele:

 • vedude optimaalse variandi valimine ühe või teise transpordiliigiga iga konkreetse lasti spetsifikatsiooni arvestusel ja eelneva lasti kohaletoimetamise väärtuse arvutamisega kuni lõppsihtkohani;
 • kõikide vajalike saate- ja lubamisdokumentide vormistamine;
 • lasti tollivormistus igal vedamisetapil;
 • nõustamine transportlogistika ja tollivormistuse küsimustes;
 • lasti punktuaalse kättetoimetamise tähtaegade jälgimine;
 • lasti kättetoimetamine “uksest ukseni” maksimaalsete tähtaegade jooksul;
 • lasti täiendav kindlustus;
 • Taskukohased hinnad.

Multimodaalsete vedude korraldamine – piisavalt keeruline protsess, seetõttu usaldage see spetsialistidele! Meil on hea meel aidata teil kauba ja väärtuslike lastide multimodaalsete vedude küsimuste lahendamises.  Europiir Logistics OÜ ettevõtte töötajad valivad Teie jaoks optimaalse veovariandi ühe või teise transpordiliigiga, vajaduse korral kombineerivad erinevaid transpordiliike ning iga konkreetse lasti spetsifikatsiooni arvestusel, pakuvad Teile kokkuvõttes parima skeemi Teie lastide kohaletoimetamises ilma tarbetu transport- ja logistikakuludeta.

Saatke multimodaalse veo päringu elektronposti teel või võtke meiega ühendust telefoni kaudu  individuaalse konsultatsiooni ja eripakkumisi saamiseks!

Jätke tellimus siin: